Stormfågel
Här hittar du bilder på fler fåglar
Alkefjellet

 

Ung krykkja, tretåig mås
Svalbardripa