Reportage i tidningen Vilda Djur nr 1, augusti 2007