Årets bilder 2013

Foto: Rolf Segerstedt

Närkontakt med rödglada - stilstudie från Skåne, 8 mars 2013.
Copyright Rolf Segerstedt