Årets bilder 2013

Foto: Rolf Segerstedt

Ett halofenomen kring solen gjorde mötet med klassiska Ale stenar vid Kåseberga spännande , 9 mars.
Copyright Rolf Segerstedt