Fågelparadiset Ammarnäs 20-23 maj 2024

22052024- RS88696 Fågelparadiset Ammarnäs 20-23 maj 2024, byn från leden mot Örnbo. 20052024- Z9R1582-Redigera Ljungpipare i Kraddsele. 20052024- Z9R1455-Förbättrat-BR Brushane i Kraddsele. 20052024- Z9R1554-Förbättrat-BR Brushane i Kraddsele.
20052024- Z9R1353-Förbättrat-BR Större Strandpipare i Kraddsele. 20052024- Z9R1296-Förbättrat-BR Grönbenor i Kraddsele. 20052024- Z9R2335-Förbättrat-BR Gluttsnäppa i Kraddsele. 20052024- Z9R2212-Förbättrat-BR Salskrake, hona i Kraddsele. i Kraddsele.
20052024- Z9R2132-Redigera Salskrake, hane i Kraddsele. 20052024- Z9R2534-Redigera Tjäderhöna. 20052024- Z9R2633 Fjällgås, en av tolv centralt i Ammarnäs, då jag kom dit sent på kvällen. 20052024- Z9R2760 Fjällgås.
20052024- Z9R2621-Redigera Brushane i Ammarnäs. 20052024- Z9R2651 Brushane i Ammarnäs. 20052024- Z9R2695 Brushane i Ammarnäs. 20052024- Z9R2642 Brushane i Ammarnäs.
20052024- Z9R2701 Brushane i Ammarnäs. 20052024- Z9R2675 Brushane i Ammarnäs. 20052024- Z9R2739 Brushane i Ammarnäs. 21052024- Z9R3102-Redigera-2 Skogshare i Ammarnäs.
21052024- Z9R3109-Förbättrat-BR Skogshare i Ammarnäs. 22052024- Z9R4392-Redigera Skogshare som stretchar på morgonen. 21052024- Z9R3266-Förbättrat-BR Rödbena i Ammarnäs. 21052024- Z9R3389-Redigera Knipa i Akkas tjärn.
21052024- Z9R3503 Fjällgås. 21052024- Z9R3627-Förbättrat-BR Rödvingetrast i Ammarnäs. 21052024- Z9R3661-Förbättrat-BR Stenskvätta 21052024- Z9R3598-Förbättrat-BR Grå flugsnappare i Ammarnäs.
21052024- Z9R3673-Förbättrat-BR Strömstare vid bron över Vindelälven vid Norra Ammarnäs. 21052024- Z9R3831-Förbättrat-BR Storlom i Ammarnäs. 21052024- Z9R4038-Förbättrat-BR Storlom i Ammarnäs. 21052024- Z9R3946-Förbättrat-BR Brushane i Ammarnäs.
21052024- Z9R3885-Förbättrat-BR Småspov i Ammarnäs. 21052024- Z9R4206-Förbättrat-BR Fjällgås. 21052024- Z9R3972-Redigera Kricka, hane. 22052024- Z9R4512 Dalripa, höna längs vägen mot Tjulträsk.
22052024- Z9R4529-Redigera Dalripa, höna och tupp flygande i björkskogen längs vägen mot Tjulträsk. 22052024- Z9R4569 Mängder av gråsiskor vid Tjulträsk. 22052024- Z9R4580 Bergfink vid Tjulträsk. 22052024- Z9R4596-Förbättrat-BR Gärdsmyg sjungande på hygge vid Norra Ammarnäs.
22052024- Z9R4887-Redigera Jorduggla spannande på raningen en sen kväll, Ammarnäs. 22052024- Z9R4733-Förbättrat-BR Rödstjärt i Ammarnäs vid Akkas tjärn. 23052024- Z9R5190 Enkelbeckasin. 23052024- Z9R5362-Redigera Bläsandpar.
23052024- Z9R5389-Redigera Bläsänder i bråk. 23052024- Z9R5645-Förbättrat-BR Buskskvätta, sjungande hane inne i Ammarnäs. 22052024- Z9R4369-Förbättrat-BR Två unga rådjur inne i Ammarnäs på morgonen. 22052024- RS88665 Skogsbäck i urskog längs trollstigen på vägen mot Örnbo. längs trollstigen på vägen mot Örnbo.
22052024- RS88556 Skogsbäck i urskog längs trollstigen på vägen mot Örnbo. 22052024- RS88405 Kalhyggen skapar sår i skogen i främst Norra Ammarnäs. 20052024- RS88348 Sen kväll över raningen i Ammarnäs. 21052024- Z9R3698 Gautsträsk med raningen fotad från bron över Vindelälven.
21052024- Z9R3642 Raningen med lador i ett delvis istäckt Gautsträsk, foto från Potatisbacken. Ammarnäs. 23052024- Z9R5124 Potatsibacken i Ammarnäs med hembygdsgården i förgrunden. 20052024- RS88323 Vid Hembygdsgården finns en av tiotalet fågeltavlor med mina fågelbilder. 22052024- Z9R4639-Förbättrat-BR Byn Ammarnäs fotograferad från leden mot Örnbo.