Gröna grodor i Skåne, juli 2014. Foto Rolf Segerstedt

05072014- ROS7003 Små gröna plastgrodor har man sett men den här är levande. Lövgroda i Fyledalen, Skåne. : Groda, Lövgroda 05072014- ROS6958 Lövgrodan sitter ofta på löv eller blad och väntar på ett en fluga ska komma inom fångstavstånd. : Groda, Lövgroda 02072014- ROS5983 Lövgrodan finns i stort sett bara i Skåne där den ökat kraftigt. : Groda, Lövgroda 05072014- ROS7037 Lövgrodan har hittat ett eget fönster där den väntar på att något gott ska komma flygande. : Groda, Lövgroda
02072014- ROS5946 Lövgrodan har sökt skydd på ett blad lågt ner och har bara ett litet hål att spana ut genom. : Groda, Lövgroda 02072014- ROS5910 Lövgrodorna kan vara svåra att se i grönskan. : Groda, Lövgroda 02072014- ROS5971 Lövgroda i Fyledalen, Skåne. : Groda, Lövgroda 05072014- ROS7055 Lövgrodan håller sig lätt kvar på blad och löv med sina sugfötter. : Groda, Lövgroda
02072014- ROS5924 Närkontakt med lövgroda, Skåne. : Groda, Lövgroda 02072014- ROS5899 Lövgrodan kan ändra den gröna färgen efter underlaget men det har den inte hunnit med här. : Groda, Lövgroda 04072014- ROS6813 Jag hör ett speciellt ljud som liknats vid kyrkklockor på långt håll. Det visar sig komma från två uppstickande ögon, en klockgroda ... : Groda, Klockgroda 04072014- ROS6811 ... har börjat spela. Den visar sin färggranna luftsäck som också visar att den är giftig. : Groda, Klockgroda
04072014- ROS6896 En annan klockgroda svarar och sången är igång. Klockgrodan har återinplanterats i Skåne ... : Groda, Klockgroda 04072014- ROS6902 ... och nu finns den i många gölar i Skåne. : Groda, Klockgroda 04072014- ROS6927 En vattenödla kommer upp och hämtar luft intill klockgrodorna. : Vattenödla, Ödla