Fåglar i Skåne, juli 2014. Foto Rolf Segerstedt

03072014- ROS6106 Kungsfiskare. : Kungsfiskare 03072014- ROS6090 Kungsfiskare. : Kungsfiskare 03072014- ROS6102 Kungsfiskare. : Kungsfiskare 04072014- ROS6485 Forsärla. : Forsärla, Fåglar
03072014- ROS6232 Forsärla. : Forsärla, Fåglar 02072014- ROS5834 Skogssnäppa. : Fåglar, Skogssnäppa 02072014- ROS5845 Skogssnäppa. : Fåglar, Skogssnäppa 04072014- ROS6513 Gräsandhona med unge. : Fåglar, Gräsand
04072014- ROS6593 Ringduva. : Fåglar, Ringduva 04072014- ROS6850 Smådopping på bo omgiven av vattenpilört. : Fåglar, Smådopping 04072014- ROS6809 Smådopping. : Fåglar, Smådopping 04072014- ROS6775 Smådopping på bo omgiven av vattenpilört. : Fåglar, Smådopping
04072014- ROS6667 Knölsvan. : Fåglar, Knölsvan 04072014- ROS6696 Årta med tio ungar. : Fåglar, Årta 06072014- ROS7104 Ung rödhake. : Fåglar, Rödhake 06072014- ROS7139 Gröngöling. : Fåglar, Gröngöling
06072014- ROS7140 Ung gröngöling. : Fåglar, Gröngöling 06072014- ROS7153 Ung gröngöling. : Fåglar, Gröngöling 07072014- ROS7288 Fiskgjuse. : Fiskgjuse, Fåglar 03072014- ROS6328 Starar.
03072014- ROS6322 Grönbena. : Fåglar, Grönbena 04072014- ROS6535 Bofink. : Bofink, Fåglar 04072014- ROS6723 Gråsparv : Fåglar, Gråsparv 02072014- ROS5865 Pilfink. : Fåglar, Pilfink
03072014- ROS6378 Tamgäss hör liksom till Skåne, eller hur? : Tamgås