Skånska fåglar, hösten 2014 Foto Rolf Segerstedt

01112014- ROS6044 Den röda gladan är en karaktärsfågel i Skåne även på hösten. 02112014- ROS6754 Röd glada. 02112014- ROS6952 Röd glada. 02112014- ROS6945 Röd glada.
02112014- ROS6936 Röd glada. 02112014- ROS6813 Röd glada. 31102014- ROS5402 Röda glador. Vombs ängar. 02112014- ROS6628 Stare.
02112014- ROS6627 Stare som just badat. 02112014- ROS6620 Stare. 02112014- ROS6735 Vinterhämpling. 02112014- ROS6677 En flock vinterhämplingar.
02112014- ROS6647 Vinterhämpling. 02112014- ROS6656 Gulsparv. 01112014- ROS5984 Ryttlande fjällvråk. 01112014- ROS6224 Fjällvråk.
01112014- ROS6220 Fjällvråk. 01112014- ROS6318 Tofsvipa, en av flera tusen på Vombs ängar. 01112014- ROS6334 En liten flock ljungpipare på Vombs ängar. 01112014- ROS6233 Snatterand i Krankesjön.
01112014- ROS5859 Krickor, Vombsjön. 01112014- ROS5926 Råka. 01112014- ROS5839 Råkor på slätten. 01112014- ROS5853 En knölsvansfamilj flyger förbi, Vomb.
01112014- ROS6237 Storskarvar som rastar på Krankesjön. 01112014- ROS5830 Storskarv. 01112014- ROS5821 Storskarv, Vomb. 01112014- ROS5874 Storskarvar i häckträd i Vombsjön.
01112014- ROS5798 Gråhäger i Fyledalen. 31102014- ROS5212 Ormvråk. 01112014- ROS5677 Ormvråk i höstfärgat Fyledalen. 31102014- ROS5598 Fasan.
31102014- ROS5547 Fasan. 31102014- ROS5282 Blåmes som äter brännässlefrön, Krankesjön.