Skånska vildsvin m m, hösten 2014 Foto Rolf Segerstedt

01112014- ROS6062 Att få se och fotografera vildsvan var en förhoppning jag hade under besöket i Skåne i månadsskiftet oktorber-november ... 01112014- ROS6112 ... och det infriades med råge. Totalt ett 30-tal vildsvin med 22 kultingar och resten vuxna suggor kom förbi vid Vombs ängar. 01112014- ROS6140 "Dagisgruppen" tågade i samlad trupp över grusvägen med sina mödrar. 01112014- ROS6118 Vildsvin med vitkindade gäss i bakgrunden.
01112014- ROS6158 De två sista vildsvinen såg extra stora ut. Det kan kanske vara galtar även om man inte ser några betar. 01112014- ROS6101 En stor flock med vildsvin vid Vombs ängar. 31102014- ROS5223 Jag körde längs en liten väg och plötsligt kom något springande mot mig ... 31102014- ROS5227 ... och det visade sig vara ett vildsvin ...
31102014- ROS5232 ... som fortsatt förbi mig och ... 31102014- ROS5241 ... kastade sedan ut över vägen, så den här bilden på vildsvinet är fotograferad genom bilens framruta. 02112014- ROS6418 Bokskog i höstfärger där rådjuren vandrar och hittar mat. Fyledalen. 02112014- ROS6870 Stor brunfladdermus, Sveriges största fladdermusart, kom flygande över mig vid Vombs ängar i Skåne. Mitt på dagen. : Fladdermus
01112014- ROS5720 Under senhösten brunstar dovhjortarna och den här har förlorat ena hornet i striderna. 01112014- ROS5730 Dovhjorten ser lite trött ut när den går in mot skogen efter en vilostund. 01112014- ROS5714 En dovhjortshind står i buskaget intill vägen och står lugnt kvar även när jag stannar. 01112014- ROS5768 En ung dovhjort skrittar över vägen i Fyledalen, Skåne.
02112014- ROS6413 En tafikdödad mink vid Allevads mölla, Skåne. : Mink