Skånska bokskogar m m, hösten 2014 Foto Rolf Segerstedt

01112014- ROS5752 Skånsk bokskog nära Fyledalen, 1 november 2014. 01112014- ROS5616 Senhöst i bokskogen i Fyledalen, Skåne. 31102014- ROS5290 Höst i Skåne. 01112014- ROS6386 Bokskog en grådisig dag i Fyledalen, Skåne.
01112014- ROS5793 Bokskog, Fyledalen. 01112014- ROS6399 Bokskog en grådisig dag i Fyledalen, Skåne. 01112014- ROS5794 Bokskog i Fyledalen, Skåne. 01112014- ROS5788 Fyledalen.
02112014- ROS6586 Skånsk allé vid Högesta, Skåne. 01112014- ROS6398 Bokskog en grådisig dag i Fyledalen, Skåne. 02112014- ROS6544 Soluppgång i dis i Fyledalen, Skåne. 02112014- ROS6455 En grusväg med dovhjortar nära Fyledalen, Skåne.
01112014- ROS5758 Groddammen där allt är stilla så här på hösten. Högesta, Skåne. 01112014- ROS5658 Höst i bokskogen, Fyledalen, Skåne. 02112014- ROS6968 Skåne. 02112014- ROS6965 Skåne.
02112014- ROS6961 Skåne.