En dag vid sydkusten, Skåne i april 2016

Ejderformation.

rolf@rolfsegerstedt.se