En dag vid sydkusten, Skåne i april 2016

Mås som rider på vågdalarna.

rolf@rolfsegerstedt.se