Fjällnära vattenfall och forsar, Stekenjokk i okt

02102016- ROS4989 Gavosjokken faller ner i en dramatisk kanjon efter Gaustafallet längst upp i bilden. Jämtlands nordvästra hörn. : Fors, Landskap, Vattenfall 02102016- ROS4984 Gavosjokken i Jämtlands nordvästra hörn. : Fors, Landskap, Vattenfall 02102016- ROS5046 Gavosjokken faller ner i en dramatisk kanjon efter Gaustafallet längst upp i bilden. Jämtlands nordvästra hörn. : Fors, Landskap, Vattenfall 02102016- ROS5061 Gaustafallet ligger där Gavosjokken faller ner i en dramatisk kanjon. Jämtlands nordvästra hörn. : Landskap, Vattenfall
02102016- ROS5068 Gaustafallets övre del där regnbågen skymtar. : Landskap, Vattenfall 02102016- ROS1991 Ett fall på fjällsidan med en regnbåde till vänster i samma nyanser som höstfärgerna till höger. Fallet syns från Stekenjokkvägen på Jämtlandssidan. : Landskap, Vattenfall 02102016- ROS5104 Gavosjokken där den rinner ut i Leipikvattnet. Jämtlands nordvästra hörn. : Fors, Landskap, Vattenfall 03102016- ROS5473 Trappstegsforsen med Marsfjällsmassivet i fonden. : Fors, Landskap, Vattenfall
03102016- ROS5411 Det var ovanligt lite vatten i Trappstegsforsen som avvattnar Kultsjön strax öster om Saxnäs, södra Lappland. : Fors, Landskap, Vattenfall 03102016- ROS5375 Trappstegsforsen strax öster om Saxnäs i himmelsblå ton. : Fors, Landskap, Vattenfall 03102016- ROS5438 Trappstegsforsen i höstdräkt. : Fors, Landskap, Vattenfall 03102016- ROS5468 Trappstegsforsen strax öster om Saxnäs. : Fors, Landskap, Vattenfall
03102016- ROS5486 Nedströms Trappstegsforsen. : Fors, Landskap, Vattenfall 03102016- ROS5493 Nedströms Trappstegsforsen i svartvitt. : Fors, Landskap, Vattenfall