Doppingar i Skåne, april 2016

Foto och copyright: Rolf Segerstedt

I samma mossjö häckar även släktingen gråhakedopping.

rolf@rolfsegerstedt.se