Doppingar i Skåne, april 2016

Foto och copyright: Rolf Segerstedt

Gråhakedopping på bo i liten våtmark intill en väg.

rolf@rolfsegerstedt.se