En snöig dag i örnskogen

06022016- ROS0686 En havsörn kommer flygande förbi mig denna snöiga dag söder om Hörnefors. 06022016- ROS0676 En havsörn i intenssivt snöväder. 06022016- ROS2465 Snödrev i skogen. 06022016- ROS2414 Korpen flyger och snön vräker ner.
06022016- ROS2466 Fyra havsörnar och en kråka. 06022016- ROS2458 Två havsörnar tar en vilostund nära marken. 06022016- ROS2486 Tre havsörnar i snödrev. 06022016- ROS0649 Gammal havsörn seglar förbi över trädtopparna.
06022016- ROS0662 Havsörnen slår sig ner i den slitna grantoppen. 06022016- ROS0701 Som en skugga kommer örnen genom skogen. 06022016- ROS2489 Ung havsörn. 06022016- ROS2504 Gammal havsörn kommer förbiflygande.
06022016- ROS2505 06022016- ROS2507 Gammal havsörn kommer förbiflygande. 06022016- ROS2523 Korpparet har lite flyguppvisningar och "glonkar" vårligt. 06022016- ROS2541 Ung havsörn.
06022016- ROS2561 Ung havsörn. 06022016- ROS0716 Vinter i tallskogen. 06022016- ROS0721 Vinterskog.