Vitkindade gäss i Skåne, april 2016

15042016- ROS7741 Vitkindade gäss – gäster från arktis mellanlandar vid Vombs ängar i Skåne. 15042016- ROS7767 Det är stora skaror av vitkindade gäss. 15042016- ROS7983 Vitkindade gäss i Skåne. 15042016- ROS7708 Vitkindade gäss i Skåne.
15042016- ROS7772 Vitkindade gäss i Skåne. 15042016- ROS8337 Vitkindade gäss flyger förbi. 15042016- ROS8364 Betande vitkindade gäss. 15042016- ROS7716 Vitkindade gäss i Skåne.
12042016- ROS7376 Vitkindade gäss med likafärgad kossa i bakgrunden. 15042016- ROS7764 Tusentals vitkindade gäss vid Vombs ängar i Skåne. 15042016- ROS7769 Tusentals vitkindade gäss vid Vombs ängar i Skåne.