Sex arktiska vadare vid havet en kväll i september 2017

13092017- R5S9461 Springande sandlöpare på stranden vid Åhedåns utlopp, Sörmjöle. 13092017- R5S9077 Sandlöpare som rastar och söker föda vid Åhedåns utlopp, Sörmjöle. 13092017- R5S9081 Sandlöpare som rastar vid havet utanför Sörmjöle. 13092017- R5S9089 Sandlöpare.
13092017- R5S9265 Mosnäppa. 13092017- R5S9308 Småsnäppa. 13092017- R5S9277 Småsnäppa. 13092017- R5S9250 Ung kärsnäppa.
13092017- R5S9346 Ung kärsnäppa. 13092017- R5S9474 En liten flock arktiska vadare, sandlöpare, kärrsnäppa, småsnäppa och mosnäppa. 13092017- R5S9487 En arktisk ung kustpipare vid Lillskärsudden, Sörmjöle. 13092017- R5S9511 Brushane vid Lillskärsudden, Sörmjöle.