Fågellokal 2-4. Fyledalen, Krankesjön och Vomb, hösten 2017

03102017- R5S2328 De röda gladan är enormt vacker och numera en karaktärsart för det skånska landskapet. Vombs ängar. 02102017- R5S2034 Fågellokal 2. I Fyledalen vid Tomelilla trivs många rovfåglar, bland annat den här havsörnen som kom svepande en tidig morgon. 01102017- R5S1822 Ung havsörn. 02102017- R5S2074 Tornfalken finns också i Fyledalen.
02102017- R5S2111 Jagande tornfalk. 02102017- R5S2121 Ormvråk vid Fyledalen. 02102017- R5S2184 Över skogen på dalkanten kommer en gammal kungsörn glidande. Fyledalen. 02102017- R5S2216 Gammal havsörn. Fyledalen.
02102017- R5S2222 En annan gammal kungsörn på långt avstånd i Fyledalen. 02102017- R5S2022 Som en skugga hinner jag se och fota den här fladdermusen, nattjägare i Fyledalen. 01102017- R5S1863 Fasan på fälten ovanför Fyledalen. 01102017- R5S1996 En ung dovhjort i Fyledalens lövskogar. Kronhjort och rådjur finns också här.
01102017- ROS1733 Fågellokal 3. Krankesjön är en klassisk fågellokal i Skåne. Här är det en flock med storskarvar som hittat ett boträd. 01102017- R5S1901 Krankesjön är full med olika änder, bland annat snatterand. De här parar sig ... 01102017- R5S1909 ... trots att det är sen höst. Krankesjön. 01102017- R5S1921 Knölsvan är en karaktärsart i Krankesjön.
01102017- R5S1954 Fågellokal 4. Tre kronhjortar kommer springande över Vombs ängar medan ytterligare en skymtar mellan och bortom träden. 03102017- R5S2255 Vombs ängar är en spännande fågellokal. Steglits, en art som jag inte haft tillfälle att fotografera så mycket tidigare. : Fåglar, Steglits 01102017- R5S1958 En hel flock med steglits. Vombs ängar. : Fåglar, Steglits 01102017- R5S1793 Röd glada. Den är vacker och en fenomenal flygare.
03102017- R5S2326 Röd glada som spanar in mig. Vombs ängar. 03102017- R5S2375 Vit stork finns bland annat vid Vombs ängar. 03102017- R5S2392 Ett par vita storkar vid Vombs ängar. 03102017- R5S2417 Stenfalken sitter diskret och spanar efter småfåglar att jaga. Vomb.
03102017- R5S2427 Gransångare. 03102017- R5S2345 En ormvråk över Vombs plöjda ängar. 03102017- R5S2296 På långt avstånd sitter det en ung pilgrimsfalk. Vombs ängar. 03102017- R5S2305 Tornfalk på spaning efter trollsländor längs diket.
03102017- ROS1834 En råbock vid Vombs ängar. 02102017- ROS1749 Stararna samlas hundratals, ibland tusentals. 02102017- ROS1746 Min morgonutsikt från stugan i Allevads mölla.