Fågellokaler 6 - Stora flockar vid Kvismaren

04102017- R5S2745 Kvismaren är fågellokal nr 6 som jag besökte på resan norrut. Här samlas tiotusentals fåglar höst och vår. 04102017- R5S2747 Kvismaren är en klassisk lokal nära Örebro som främst Erik Rosenberg gjort känd. 04102017- R5S2819 Jag stannade flera timmar vid sjön och när en yngre havsörn kom flygande så ... 04102017- R5S2848 ... lyfte de tusentals gässen vid sjön, främst grågäss men även andra ...
04102017- R5S2871 ... och gässen drog ut på odlingsmarken runt sjön och de många våtmarkerna. Här födosöker även tranorna. 04102017- ROS2030 Stora flockar med starar och en del kajor lyfter lite då och då från fälten där köttkor betar. 04102017- ROS2031 Starflock. 04102017- R5S2735 Starar som landar.
04102017- R5S2803 I våtmarken vid sjön upptäcks en rödspov av rasen islandica. Här intill en sovande grågås. 04102017- R5S2815 Precis mitt i bild skymtar en annan raritet. Det är de svarta och vita strecken på huvudet på en stripgås som sover. Jag såg den inte bättre än så här. 04102017- R5S2810 Grågässen startar en högljudd diskussion om något. 04102017- R5S2891 Ingen kohäger men väl en gråhäger som det finns gott om kring Kvismaren.
04102017- R5S2912 Ute på våtmarken intill sjön landar en ägretthäger som födosöker en stund. 04102017- R5S2982 Ett äldre par havsörn sitter vid sjön och spanar efter något att sätta klorna i. 04102017- R5S2983 Över vassen dyker det upp en annan rovfågel, en blå kärrhökshona ... 04102017- R5S2997 ... som på raska vingar jagar upp småfåglar vid sjön.
04102017- R5S3064 Just de här dagarna är nog tranorna den vanligaste arten, dagen innan jag var där räknades över 16 000 tranor in vid sjön. 04102017- R5S3077 En trana går in för landning med sin typiska lite sittande ställning. 04102017- ROS2032 Två unga tranor som fötts i år. 04102017- R5S2942 Nära tornet där jag står kommer det några steglitser som plockar fröer ur tistlarna.