Fågellokaler 5 - Hägringar vid blåsigt Tåkern

04102017-IMG 0685 Fågelsjön Tåkern sedd från det bunkerliknande tornet en morgon i oktober. 03102017- R5S2442 När jag kommer till Tåkern på aftonen ser jag två ägretthägrar och en gråhäger. 04102017- R5S2514 Gäss är Tåkerns specialitet. Här lyfter några grågäss över vassen. Ibland samlas tusentals gäss, grågäss och sädgäss men även andra. 04102017- R5S2537 Grågås.
04102017- R5S2702 Hårda vindar driver över sjön och får den bruna kärrhöken att vingla omkring mer än vanligt. 04102017- R5S2626 Honfärgad brun kärrhök blir extra mörk mot himlen, troligen en ung hök. 04102017- R5S2638 Det blåste minst 15 sekundmeter i vindbyarna så vassen blev till eldslågor och dolde skäggmesarna som jag hoppats få fota. 04102017-IMG 0687 Regntunga skyar drar in mot Tåkern under soluppgången. Bilden ...
04102017- ROS1956 ... fotograferad från betongstadiga tornet mitt på sjöns södra strand. 04102017- ROS1966 Vy över fågelsjön Tåkern vid soluppgången. 04102017- ROS1951 Grågässen lyfter för att flyga ut på fälten på slätten runtomkring sjön där de äter frukost. 04102017- ROS1939 Under den tidiga morgonen vid Tåkern kommer det tio ägretthägrar flygande, här ser man fyra av dem
04102017- R5S2583 Ägretthäger som flyger förbi tornet vid Naturrum Tåkern. 04102017- R5S2596 På morgonen rör det sig i vassen där hundra starar tydligen övernattat. 03102017- ROS1923 Grå hägrar är vanliga kring den grunda slättsjön. 03102017- R5S2466 Många flyttande stenskvättor rastar vid Tåkern de här dagarna.
04102017- R5S2622 Inne i det breda vassbältet finns spångvandringsled där man kan se och höra skäggmesar. Här kan man även se det bunkerliknande Naturummet och fågeltornet. 03102017-IMG 0680 Naturum Tåkern har en äggstra häftig entré. 04102017-IMG 0690 Naturum Tåkern. 04102017- R5S2714 Runt hela den sänkta slättsjön Tåkern finns vida fält där runstenar och kyrkor vittnar om en lång historia.