Möte med älgko, Rotsjön 31 juli 2017

31072017- ROS8165 Halv fem på morgonen sista juli ligger dimman tät över hygget där älgkon betar. Det är i trakterna av Åsträsk, Västerbotten. 31072017- ROS8222 Älgkon betar lugnt vidare. 31072017- ROS8188 I delar av hygget ligger dimman tät. 31072017- ROS8153 När solen blir synlig i motsatt riktning mot älgen så förstärker dimman strålarna.
31072017- ROS8229 Solen letar sig ner mot skogen bakom älgkon. 31072017- ROS8233 Jag vet inte om hon tänkte räcka ut tungan mot mig ... 31072017- ROS8274 Älgkon går sakta över hygget och håller koll på mig i bilen. 31072017- R5S4992 Älgkon går förbi på nära håll.
31072017- ROS8305 Hygget är fullt av godis. 31072017- ROS8312 Rallarros tycks vara älgkons favorit just nu. 31072017- ROS8340 Hyggeskanten lägger delar av hygget i skugga. 31072017- ROS8346 Den solbelysta hyggeskanten i söder lyser upp medan älgkon rör sig över hygget.
31072017- ROS8413 Innan solen helt tagit över svävar dimmorna över älgarnas skog.