Topptur till Marsfjället, Lappland, 4-6 september 2018

040918 8RS1476 Marsfjället en tidig morgon i september då vi vandrade från Fatmomakke till fjället, 4-6 september 2018. 040918 8RS1488 Kyrkan i Fatmomakke från skogen längs leden mot Marsfjället. 040918 8RS1500 Svartbäcken. 040918 8RS1517 Gammal gran med spår av födosökande tretåig hackspett.
040918 8RS1530 Lav-stileben. 040918 8RS1542 Marsfjället i fonden från leden upp till berget. 040918 8RS1548 Marsfjällskåtan där två svampplockare rastade. 040918 8RS1572 Kvällsvy från tältplatsen.
040918 8RS1573 Några fjällripor skräms av oss. 040918 8RS1582 Vy västerut mot Norge. 040918 8RS1596 Alaska huskyn Ydra och husse Mikael framför vyn ner mot Kultsjödalen. 040918 8RS1637 Marsfjället i sent kvällsljus.
040918 8RS1642 Kvällsvy västerut. 040918 8RS1659 Solen på väg ner. 040918 8RS1639 Fjälldalen där vi tältade två nätter. 050918 8RS1669 Morgonen efter började med rosa skyar över Marsfjället.
050918 8RS1712 Det ligger dimma i dalarna och solen reflekterar Marsfjällets profil på fjällsidan. 050918 8RS1723 Innan vi hinner påbörja den planerade toppturen drar dimma in över landskapet och vi får en extra dag på fjället. 050918 8RS1748 Jokken intill vårt tältläger faller fint. 060918 8RS1791 På morgonen efter lyser solen igen och ...
060918 8RS1794 ... pyntar fjällen bort mot Norge. 060918 8RS1797 Några av de första solstrålarna blir til en spotlight på de tre vindkraftverken ovanför Klimpfjäll. 050918 8RS1689 Ydra och Mikael. 060918 8RS1821 Dagens topptur blir av, det drar in dimmoln på toppen men solen lyser igenom.
060918 8RS1836 Mikael når toppröset på Marsfjället, 1590 meter över havet. 060918 8RS1845 Plötsligt lättar dimman och vi kan spana ner mot dalgången österut. 060918 8RS1866 En liten stund ser vi stora delar av Marsfjällets naturreservat österut. 060918 8RS1871 På väg ner igen på den steniga leden men med en vidunderlig vy mot väster.
060918 8RS1877 Fatmomakke från Marsfjällets topp. 060918 8RS1893 Leden ner mot Marsliden går genom några fina dalgångar. 060918 8RS1906 Från det här passet drar det iväg neråt i kraftig lutning. 060918 8RS1945 Leden genom Marsfjällets fjällmassiv.
060918 8RS1942 Alaksa husky Ydra, en mycket tapper vandrare som fick bära sin egen mat. 060918 8RS1949 Ortsen, 1304 m ö h, härligt fjäll inne i Marsfjällsmassivet. 070918 8RS1975 Underliga moln ovanför Stekenjokk. 060918 8RS1958 Vy längs leden ner mot Marsliden där Saxnäs skymtar längst upp till höger.
070918 8RS1968 Tillbaka i Klimpfjäll gör vi en tur upp till Stekenjokk där vi bl a träffar den här hökugglan, en av två denna dag. 070918 8RS1990 Fjällripa bland rodnande blåbärsris. 070918 8RS1999 Några fjällripor flyger iväg från vägen. 070918 8RS1983 Fjäll i nationalparken Børgefjell inne i Norge, sedd från Stekenjokkvägen.
070918 8RS2072 Fjällvråken vilar, en av många som jagar på Stekenjokk den här dagen. 070918 8RS2076 Fjällvråk. 070918 8RS2114 Kvällsvy mot Saxnäs från Marssjön. Den lilla svarta fläcken över skogen i bildens mitt är en flygande storlom.