Fjällfåglar på västra Varanger, sommaren 2018

020718 8RS5720 Efter några dagar på Varangers östkust åkte jag till den västra delen upp mot Berlevåg. 2-3 juli 2018. 030718 8RS6254 Efter fjällbjörkskogen kör man uppe på fjället med både frodiga och karga berg. 030718 8RS6135 Vägen passerar mellan och över fjällen och intill många sjöar. 020718 8RS5748 Här är det fjällfåglarna som bor, som den här fjällabben som badade ...
020718 8RS5814 ... med till synes stor njutning ... 020718 8RS5817 ... innan den skakade av sig vattnet och lyfte ... 020718 8RS5858 ... mot nya jakter över kalfjället. 020718 8RS5831 Nära vägen upptäckte jag den här rödstrupiga piplärkan ...
020718 8RS5864 ... och fick även bild på den flygande. 020718 8RS5890 Blåhaken sjöng till men ägnade sig främst åt att skaffa mat till ungarna i närheten. 030718 8RS6253 Blåhake - fjällens näktergal. 020718 8RS5921 Mossor och annan växtlighet gör hela naturen färgrik.
020718 8RS5924 Uppifrån vägen ser jag hur en rödräv kommer vandrande över en liten älv. 020718 8RS5940 Trots långt avstånd upptäcker räven mig. 020718 8RS5946 Nattens vandring gick upp till jaktfalk-berget vid Vinesmed fin utsikt över Kongsfjorden och ... 020718 8RS5956 ... där finns det ett gömsle längst ut på en klippa där man kan sitta och ...
020718IMG 0786 ... studera det som finns utanför. Horisonten visar ishavet upp mot polen. 020718 8RS5951 Här finns ett rikt fågelliv men jag kunde inte se någon jaktfalk som brukar häcka här. 020718 8RS5967 Ute i fjorden ligger den här ön som avviker något genom sin grönska, ett rikt fågelliv - måsar, alkor och skravar -gödslar den nog. 020718 8RS5969 Uppe på berget är spåren efter senaste världskriget tydligt eftersom tyskarna hade en befästning med kanonplattformar här.
020718 8RS5992 Det är midnatt med svagt solsken. Till vänster skymtar kustvägen längs Kongsfjorden upp till Berlevåg. 020718 8RS5981 Betydligt trevligare än kanonplattformar är den fina blomsterprakten som den är ärtväxten. 020718 8RS6036 En ensam sångsvan putsar dräkten med stor vighet innan ... 020718 8RS6064 ... den lägger sig för nattvilan i midnattssolskenet.
020718 8RS5989 Här verkar fisktärnor och tobisgrisslor häcka, medan de många tretåiga måsarna använder bryggan som viloställe. 020718 8RS6090 En alfågelhane söker föda i en liten sjö vid vägen. 030718 8RS6098 Alfågel. 030718 8RS6103 Alfågeln putsar sig med "antennen" rakt upp för bästa mottagning ...
030718 8RS6122 Fjäll i nordligaste Norge vid midnatt. 030718 8RS6127 En liten röd hytta i en frodig dalgång på Varanger. 030718 8RS6153 Vid besöket för fyra år sedan såg jag berglärka på nära håll för första gången. Även i år fanns de ... 030718 8RS6189 ... på plats på samma ställe. Då låg berglärkan på bo, nu ...
030718 8RS6195 ... samlade berglärkorna mat till en unge som jag ... 030718 8RS6216 ... också fick en skymt av. Man kan se tendens till örontofsarna på den här tonåringen. Berglärka. 030718 8RS6231 En bergand i en sjö vid sidan av vägen. 030718 8RS6260 Lyckades även få en skymt av den här stjärtanden som hade ett par ungar.
030718 8RS6284 Alfågel. 030718 8RS6295 Smålom. 020718 8RS5726 Detta bör vara de björkmätarlarver som äter rent på många björkar. Jag såg många döda kalätna björkar från tidigare år. 030718 8RS6317 En ormbunke i solspotlighten blev sista bilden på Varanger den här gången.