Dagar vid havet nära Umeå, aug 2019

200819 R7S5666 Bilder från flera besök vid havet nära Umeå. Soluppgång över Bottenviken, Ostnäs. Kl 04:46 160819 8RS0857 En av två brushane-honor vid Långviksskatan. 160819 8RS0844 Buskskvätta. 160819 8RS0868 Massor av storskarvar längs hela kusten.
160819 8RS0896 Storskarv som torkar dräkten. 200819 R7S5826 Storskarv 160819 8RS0861 Sävsparv. 160819 8RS1013 Rastande mosnäppa.
160819 8RS0871 Mosnäppor. 160819 8RS0874 Skräntärna, en av minst två stycken. 160819 8RS0927 Drillsnäppa. 160819 8RS0962 Sångsvan.
160819 8RS0981 Småskrake 160819 8RS0977 Småskrakens ungfåglar. 190819 R7S5632 Just nu flyttar det massor av gulärlor, liksom även sädesärlor. 160819 8RS1009 På stenen finns en ung småskrake men framför allt finns det gulärlor. Hur många ser du? Rätt svar finns i nästa bildtext.
160819 8RS0989 Gulärlor som bråkar om en sittplats. (Rätt svar till förra bilden: 11 st inkl en suddig i förgrunden.) 160819 8RS1023 Grönbena 160819 8RS1036 En ljus gluttsnäppa har slagit följe med en svartsnäppa. 160819 8RS1075 Grå flugsnappare fångar insekter i strandskogen.
160819 8RS1085 En av flera bergfinkar. 160819 8RS1051 Gransångare 160819 8RS1089 Lövsångare 190819 8RS1432 Gluttsnäppa
190819 R7S5567 Gråhäger, mosnäppa som landar och ung större strandpipare vid Lillskärsudden. 190819 R7S5621 Tre kustsnäppor med rlite rött kvar på magen, de enda arktiska vadarna den här dagen. 190819 R7S5636 Två kustsnäppor flyger bland krickorna. 190819 R7S5651 Rödbena som tyvärr fått ett ben brutet, den var raggig i dräkten också så den kanske har attackerats av en rovfågel.
200819 R7S5765 Tittut! Ung stenskvätta kikar på mig vid Sönnerstgrundet. 200819 R7S5798 Ungs stenskvätta. 200819 R7S5782 Ungs stenskvätta. 200819 R7S5771 En ung sparvhök landar intill mig och jag hinner knäppa några bilder där den sitter bland vass. Obeskuren bild.
200819 R7S5850 Lärkfalken jagar en ung gök över Sönnerstgrundet. Göken klarade sig.