Möten med tajgans arter i Norrbotten, 23-25 juli 2020

24072020- 8RS0117 Sidensvans i tajgaskogen där den häckar. Här vid Piteälven. : Fåglar, Sidensvans 24072020- 8RS0121 Sidensvans i tajgaskogen där den häckar. Här vid Piteälven. : Fåglar, Sidensvans 24072020- 8RS0157 Två unga sidensvansar och en äldre på jakt efter föda. : Fåglar, Sidensvans 24072020- 8RS0160 Mogna blå enbär kan vara bra mat för sidensvansen. : Fåglar, Sidensvans
24072020- 8RS0173 En äldre sidensvans håller koll på sin familj i skogen. : Fåglar, Sidensvans 23072020- 8RS9662 En , som jag tror, ung större korsnäbb visar upp ... : Fåglar, Större korsnäbb 23072020- 8RS9665 ... hur den använder sin speciella korsade näbb för att bända upp tallkotten ... : Fåglar, Större korsnäbb 23072020- 8RS9668 ... så att den kommer åt tallfröet, här ser man frövingen på näbben. : Fåglar, Större korsnäbb
23072020- 8RS9675 Regnet gjorde större korsnäbben så blöt att den måste skaka av sig vattnet. : Fåglar, Större korsnäbb 23072020- 8RS9707 Ung större korsnäbb, tror jag för de är svåra att artbestämma, med tallfröskal på näbben. : Fåglar, Större korsnäbb 23072020- 8RS9478 Lavskrikan är tajgans verkliga karaktärsfågel och vi hade turen att möta en familj. : Fåglar, Lavskrika 24072020- 8RS9978 Lavskrika i talltajgaskog. : Fåglar, Lavskrika
24072020- 8RS0014 Lavskrika i talltajgaskog. : Fåglar, Lavskrika 24072020- 8RS0068 Lavskrika i talltajgaskog. : Fåglar, Lavskrika 24072020- 8RS0085 Lavskrika i talltajgaskog. : Fåglar, Lavskrika 24072020- 8RS0026 Lavskrika i talltajgaskog. : Fåglar, Lavskrika
24072020- 8RS0086 Lavskrika i talltajgaskog. : Fåglar, Lavskrika 23072020- 8RS9866 Smålom över sjön Malmesjaur nära Moskosel i Norrbotten. : Fåglar, Smålom 23072020- 8RS9739 Smålomen har fångat en fisk som den flyger med till ungen i en liten tjärn inne i skogen där lomen häckar. : Fåglar, Smålom 23072020- 8RS9561 Kråkklöver
23072020- 8RS9566 Kung Karls spira, Västerbottens landskapsblomma. : Kung karls spira 23072020- 8RS9603 Storsileshår. : Sileshår 23072020- 8RS9579 Lågväxande vide 23072020- 8RS9588 Sten
23072020- 8RS9574 Färgklick, liten svamp. : Svamp 23072020- 8RS9616 Liten hattsvamp. : Svamp 23072020- 8RS9790 Två sällsynta gäster i Norrbottens inland. Utöver fem större strandpipare så rastar en småsnäppa och en sandlöpare. 23072020- 8RS9803 Småsnäppan är en sällsynt gäst.
23072020- 8RS9813 Större strandpiparna är vanliga men småsnäppan är ovanlig i Norrbottens inland, här vid Malmesjaur, Moskosel. 23072020- 8RS9817 Småsnäppa. 23072020- 8RS9823 Extrem ovanlig anses sandlöparen vara i Norrbottens inland, här vid Malmesjaur, Moskosel. 24072020- 8RS0299 Tunga moln hängde över oss då vi besökte Trollforsarna i Piteälven.
24072020- 8RS0148 Fyra kanotiser i Piteälven. 24072020- 8RS0227 Trollforsarna. 24072020- 8RS0234 Trollforsarna. 24072020- 8RS0239 Trollforsarna.
24072020- 8RS0141 Spännande trollfilurer vilar vid Trollforsarna, Piteälven. 24072020- 8RS0305 Häftiga färggranna lavar och mossor vid Trollforsarna. 24072020- 8RS0131 Även de små renlavarna blommar i sommar. Trollforsarna. 24072020- 8RS0317 Färggrann mossa vid Trollforsarna.
24072020- 8RS0260 Mogna hjortron. 24072020- 8RS0330 Hjortronen börjar mogna i skogen vid Trollforsarna. 24072020- 8RS0350 Naturlig talltajga ser nästan ut som en park. Man kan se en och annan stubbe efter dimensionshuggning för länge sedan. 25072020- 8RS0368 En stubbe efter dimensionshuggning för länge sedan. : Skog
25072020- 8RS0365 Stubbarna pyntas ibland av rena konstverken. : Skog