Fåglar på Umeslätten, 19 nov 2015

19112015- ROS8553 Ung sångsvan kommer flygande vid Degernäsbäcken på Umeslätten. 19 november. : Fåglar, Sångsvan 19112015- ROS8386 Ung spetsbergsgås. : Fåglar, Spetsbergsgås, Sångsvan 19112015- ROS8446 Två rastande spetsbergsgäss vid Degernäsbäcken, Umeå. : Fåglar, Spetsbergsgås, Sångsvan 19112015- ROS8518 Grågås. : Fåglar, Grågås, Sångsvan
19112015- ROS8394 Sångsvan, över 900 svanar rastade vid Degernäs. : Fåglar, Sångsvan 19112015- ROS8379 Även en trana är kvar på Umeslätten i mitten av november. : Fåglar, Sångsvan, Trana 19112015- ROS8603 Såmgsvanar. Umeslätten. : Fåglar, Sångsvan 19112015- ROS8395 Sångsvanar. : Fåglar, Sångsvan
19112015- ROS8746 Sångsvansfamilj. : Fåglar, Sångsvan 19112015- ROS8461 Unga sångsvanar på inflygning till Umeslätten. : Fåglar, Sångsvan 19112015- ROS8477 Unga sångsvanar på inflygning till Umeslätten. : Fåglar, Sångsvan 19112015- ROS8504 Unga sångsvanar. : Fåglar, Sångsvan
19112015- ROS8687 Vid skymningen drar sångsvanarna ut från slätten ut mot Umeälven. : Fåglar, Sångsvan 19112015- ROS8355 På avstånd upptäcker jag en varfågel. : Fåglar, Varfågel 19112015- ROS8369 Varfågeln kommer närmare ... : Fåglar, Varfågel 19112015- ROS8367 ... och då kan jag konstatera att det är en varfågel av rasen Homeyeri, vanlig i sydöstra Ryssland. : Fåglar, Varfågel
19112015- ROS8405 Cirka tusen kanadagäss och nästan lika många sångsvanar vid Degernäs, : Fåglar, Kanadagås, Sångsvan 19112015- ROS8569 Kanadagäss lyfter vid Degernäs och flyger ut mot Umeälven. : Fåglar, Kanadagås 19112015- ROS8722 Kanadagäss. : Fåglar, Kanadagås 19112015- ROS8750 Kanadagäss. : Fåglar, Kanadagås