Hos slagugglefamilj, Västerbotten, maj 2015

20052015- ROS0171 Slaguggla på jakt i Västerbottens storskogar, maj 2015. : Fåglar, Slaguggla 19052015- ROS9922 Slaguggla på vilopinnen. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0194 Slaguggla. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0157 Slaguggla. : Fåglar, Slaguggla
19052015- ROS0086 Slaguggla i det sista soljuset. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0163 Slagugglan i torraka på hygge. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0169 Slagugglan har hört något och lyfter ... : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0170 .. mot där jag står men ... : Fåglar, Slaguggla
20052015- ROS0175 ... viker av in mot tätare skog. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0244 I en högstubbe, en avbruten stor asp, har slagugglan boet där ungarna finns. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0243 Slaguggleunge, en av minst två, troligen tre. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0257 Solande slaguggla. : Fåglar, Slaguggla
20052015- ROS0272 Slagugglehonan vid högstubben där ungarna finns. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0298 Slagugglemor har fått en sork av hanen och ska mata ungarna uppei stubben. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0303 Slagugglehonan med sork vid bokanten, en unge skymtar. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0304 Hon vinglar vid stubbkanten. : Fåglar, Slaguggla
20052015- ROS0307 Slaguggla på stubbkanten. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0310 Slaguggla på stubbkanten. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0335 Slaguggleungar i högstubbe. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0285 Dimma drar in över skogen där slagugglan häckar. : Fåglar, Slaguggla
20052015- ROS0325 Slaguggla. : Fåglar, Slaguggla 19052015- ROS9919 Slaguggla drar in i den täta skogen. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0376 Slaguggla i jätteasp på hygge. : Fåglar, Slaguggla 20052015- ROS0215 Slaguggleprofil. : Fåglar, Slaguggla