60 fågelarter på Varanger, juni 2014.

09062014- ROS9934 Sångsvan (Cygnus cygnus) : Fåglar, Sångsvan 13062014- ROS2904 Bläsgås (Anser albifrons) : Bläsgås, Fåglar 09062014- ROS0090 Sädgås (Anser fabalis) : Fåglar, Sädgås 10062014- ROS0886 Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus) Kortnebbegås heter den på norska. : Spetsbergsgås
12062014- ROS2530 Grågås (Anser anser) : Fåglar, Grågås 08062014- ROS8615 Gravand (Tadorna tadorna) : Fåglar, Gravand 09062014- ROS0071 Stjärtand (Anas acuta) 08062014- ROS8641 Vigg (Aythya fuligula)
09062014- ROS0126 Ejder (Somateria mollissima) : Ejder, Fåglar 14062014- ROS3881 Alfågel (Clangula hyemalis) 09062014- ROS0317 Strömand - Harlequin Duck(Histrionicus histrionicus), förmodlingen har hanen flugit fel och hamnat på Varanger men kan nog även vara en rymling. Finns närmast på Island. : Strömand 15062014- ROS4098 Storskrake (Mergus merganser), tre i fronten med två småskrakar längst bort.
13062014- ROS3319 Småskrake (Mergus serrator) 09062014- ROS9909 Dalripa (Logopus l. logopus) 08062014- ROS9307 Smålom (Gavia stellata) : Fåglar, Smålom 15062014- ROS3992 Storlom (Gavia arctica)
09062014- DSC5556 Havssula (Morus bassanus) som flyger förbi vid Hamningberg. : Fåglar, Havssula 10062014- ROS0730 Storskrarv (Phalacrocorax carbo) : Fåglar, Storskarv 12062014- ROS2577 Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 09062014- ROS0145 Havsörn (Haliaeetus albicilla) : Fåglar, Havsörn
08062014- ROS8596 Fjällvråk (Buteo lagopus) 08062014- ROS8737 Strandskata ( Haematopus ostralegus) : Strandskata 09062014- DSC5547 Större strandpipare (Charadrius hiaticula) : Mindre strandpipare 09062014- ROS0066 Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
08062014- ROS9024 Sandlöpare (Calidris alba) : Fåglar, Sandlöpare 08062014- ROS8970 Roskarl (Arenaria interpres) 08062014- ROS8945 Kärrsnäppa (Calidris alpina) 14062014- ROS3790 Mosnäppa (Calidris temminckii)
09062014- ROS0076 Grönbena (Tringa glareola) 08062014- ROS9042 Rödbena (Tringa totanus) 14062014- ROS3375 Myrspov (Limosa lapponica) 13062014- ROS3266 Småspov (Numenius phaeopus)
14062014- ROS3503 Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) : Enkelbeckasin, Fåglar 08062014- ROS9117 Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus), hona. : Fåglar, Smalnäbbad simsnäppa 09062014- ROS9508 9 juni. Brushane (Philomachus pugmax) på Varangnerhalvön i norska arktis. Fler bilder från den resan kommer på hemsidan under våren. : Brushane, Fåglar 09062014- ROS0029 Kustlabb (Stercorarius parasiticus) av den mörka fasen vilar på fjällheden.
15062014- ROS4151 Fjällabb (Stercorarius longicaudus) finns också på Varanger. 15062014- ROS4178 Fiskmås (Larus camus) sitter som en chaufför i sitt bo i den risiga "farkosten". 08062014- ROS8659 Gråtrut (Larus argentatus) 08062014- ROS8676 Havstrut (Larus marinus)
13062014- ROS3294 Dvärgmås (Larus minutus). Två exemplar bland silvertärnorna. 10062014- ROS0509 Tretåig mås (Larus tridactyla) 14062014- ROS3392 Silvertärna (Sterna Paradisaea) 11062014- ROS1273 Lunnefågel (Fratercula arctica)
10062014- ROS0726 Tobisgrissla (Cepphus grylle) : Fåglar, Tobisgrissla. 12062014- ROS2613 Sillgrissla (Uria aalge), nordlig variant kallad "ringvia". 12062014- ROS2750 Tordmule (Alca torda) 15062014- ROS3930 Alldeles bakom bilen finns en tuva med fjolårsgräs som tinat fram. Berglärka stannar till. : Berglärka
11062014- ROS1020 Skärpiplärka (Anthus petrosus) 09062014- ROS9967 Ängspiplärka (Anthus pratensis) 10062014- DSC5820 Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) 10062014- ROS0482 Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
10062014- DSC5758 Blåhake (Luscinia svecica) 09062014- ROS0079 Rödvingetrast (Turdus iliacus) 15062014- ROS4206 Ringtrast (Turdus torquatus) female 10062014- DSC5675 Lövsångare (Phylloscopus trochilus)
13062014- ROS2902 Kråka (Corvus cornix) 13062014- ROS3184 Korp (Corvus corax) 08062014- ROS8724 Gråsparv (Passer domesticus) : Fåglar, Gråsparv 09062014- ROS9966 Lappsparv (Calacarius lapponicus)