Korpboet, Ekkerøy, Varanger 2014

14062014- ROS3560 Korpungarna skriker när en av föräldrarna dyker upp med mat. Fågelklippan Ekkerøy, Varanger. : Fåglar, Korp 13062014- ROS3184 Korp (Corvus corax) : Fåglar, Korp 14062014- ROS3520 Korparna uppskattas inte av alla, här anfalls den av en tretåig mås. : Fåglar, Korp, Tretåig mås 13062014- ROS3123 Korpen har en bra utsikt över fågelberget Ekkerøy norr om Vadsö. : Fåglar, Korp
13062014- ROS3143 Korpen flyger spanande efter övergivna ägg och ungar bland alla måsbon på Ekkerøy. : Fåglar, Korp 13062014- ROS3161 Korpboet på Ekkerøy låg fint och regnskyddat i en nisch i berget. 13062014- ROS3151 Första dagen jag såg korpboet så var de tre stora ungar i boet. : Fåglar, Korp 13062014- ROS3152 En av korpungarna testar sina vingar och trycker in syskonen i hörnet. : Fåglar, Korp
13062014- ROS3178 Korpar. : Fåglar, Korp 13062014- ROS3180 Korparna hjälper varandra med putsningen. : Fåglar, Korp 14062014- ROS3529 Korp på klipporna. : Fåglar, Korp 14062014- ROS3532 Korpens skarpa blick missar nog ingeting som händer på fågelklippan. : Fåglar, Korp
14062014- ROS3554 Dagen efter är det två korpungar kvar i boet. : Fåglar, Korp 14062014- ROS3518 Korpungar. : Fåglar, Korp 14062014- ROS3548 Den tredje ungen har lämnat boet och sitter på klippan intill. : Fåglar, Korp 14062014- ROS3561 I boet har en korpförälder matat de två ungarna som ... : Fåglar, Korp
14062014- ROS3562 ... fortsätter att skrika efter mat ... : Fåglar, Korp 14062014- ROS3563 ... när korpföräldern flyger för att hämta mer. : Fåglar, Korp 13062014- ROS3145 Som en svart vålnad flyger korpen förbi de häckande måsarna ... : Fåglar, Korp 13062014- ROS3188 ... och sätter sig intill måsarnas bon. : Fåglar, Korp, Tretåig mås
14062014- ROS3571 Korpens närvaro gör en del måsar arga. : Fåglar, Korp, Tretåig mås 14062014- ROS3572 Två tretåiga måsar oroas av korpen som sitter och väntar på rätt tillfälle att röva ett ägg eller en unge. : Fåglar, Korp, Tretåig mås