Kustlabbar på Varanger 2014

09062014- ROS0104 Kustlabb (Stercorarius parasiticus), ljus fas, på Varanger. : Fåglar, Kustlabb 09062014- ROS0029 Kustlabb (Stercorarius parasiticus) av den mörka fasen vilar på fjällheden. : Fåglar, Kustlabb 09062014- ROS0010 Kustlabb. : Fåglar, Kustlabb 09062014- ROS0020 Kustlabb. : Fåglar, Kustlabb
13062014- ROS3075 Plötsligt hoppar en kustlabb upp ur fjällheden på Ekkerøy. : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3109 Kustlabben är orolig ... : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3112 ... och vinglar på ... : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3110 ... och släpar vingarna. : Fåglar, Kustlabb
13062014- ROS3100 Kustlabben häckar förmodligen i närheten och spelar upp en skadeshow för att locka fotografen därifrån. : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3104 Kustlabb. : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3096 Kustlabb. : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3082 Kustlabb. : Fåglar, Kustlabb
13062014- ROS3097 Kustlabb. : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3118 Kustlabb. : Fåglar, Kustlabb 13062014- ROS3119 Kustlabb, mörk form. : Fåglar, Kustlabb 11062014- ROS1855 Kustlabben heter parasiticus på latin och är en rövare som gärna ger sig på grisslor, trutar och måsar. : Fåglar, Kustlabb
11062014- ROS1856 Kustlbben flyger ifatt och skrämmer grisslan ... : Fåglar, Kustlabb 11062014- ROS1858 ... så att den släpper fisken som kustlabben snabbt lägger beslag på. : Fåglar, Kustlabb