Spillkråka (Dryocopus martius)

Spillkråka vid Lövöudden, Umeå, 2009 09 13

Sista bilden från Lövöudden 090913 ---

Spillkråka vid bo på Järvfältet, 2004

 

Spillkråka, Umedeltat, Umeå, 2006