Indiska hägrar 2011

Silkes, ko-, rall-, pupur- och ägretthägrar i en lång rad.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rolf Segerstedt