En vandring i blandskogen, Polen februari 2014 Foto Rolf Segerstedt

17022014- ROS3896 En drömsk vandring i en skog i östra Polen där vi mötte bison, hjortar och vildsvin. Har man riktigt tur kan man få en skymt av områdets vargflock. 18022014- ROS5028 En jätte har fallit och öppnar en glänta där ljuset når ner och ger unga plantor kraft att på sikt fylla luckan. 19022014- ROS5504 Det är fuktigt i blandskogen där humusrester färgar vattnet gult. Brist på snö denna februari gör marken mossgrön. 18022014- ROS4955 En avenbok har brutits av och ger liv åt mängder av djur, växter och ...
18022014- ROS4962 ... allehanda svampar. 18022014- ROS4977 Det finns stora arealer hackspettskog och här ser jag för ett kort ögonblick min första mellanspett någonsin. En art som vi utrotat i Sverige. 18022014- ROS5013 Röksvampen på en mossbeklädd låga släpper ut sina sporer. 18022014- ROS5054 Högt uppe i granen verkar ekorren ha sitt vinterbo. : Däggdjur, Ekorre
18022014- ROS5061 På granen nära klättrar trädkryparen tätt intill stammen och letar småkryp. 19022014- ROS5502 Naturligt konstverk 1. 17022014- ROS3941 Asparna bildar en egen skog. 16022014- ROS3345 Intill storskogen finns en matning dit entitan kommer.
16022014- ROS3387 Här har den vitryggiga hackspetten jobbat. I dag flyger den bara över oss. 19022014- ROS5505 Naturligt konstverk 2. 19022014- ROS5512 Hackspetten har gjort en frögömma inne i en granstam. 17022014- ROS3848 Naturligt konstverk 3.
17022014- ROS3843 Vattnet har frusit till is i den sumpiga skogen. 17022014- ROS3956 Naturligt konstverk 4. 17022014- ROS4665 Bävern har fått jobba hårt och än återstår någon natts jobb innan det grova trädet faller. 17022014- ROS4673 Bäverdamm. Här intill skvallrade korparna om att det rörde sig en varg i närheten ...
17022014-IMG 1627 ... och vi såg även ganska färska vargspår. 17022014-IMG 1630 Ännu ett par bilder från bäverdammen. 17022014-IMG 1636 En vit fläck har klarat sig från det näringsrika gula vårvattnet i bäverdammen.