Hotad idyll

- se bildspel från Prästsjön

Rapport 10: 2012-08-24

Under augusti 2012 har det pågått arkeologiska utgrävningar på åkern intill Prästsjön och våra hus. Målet är att kolla vad som kommer att förstöras av den planerade vägen, och det är inte bara naturen utan även lämningar från bronsåldern, se bilderna på utgrävningen.

Rapport 9: 2012-02-26

Protesterna mot Trafikverkets förslag att välja att lägga nya vägen mellan oss och Prästsjön fortsätter. Nyligen lämnade vi in kritk över arbetsplanen, räkna också med överklaganden länge fram. Nyligen flög jag reguljärt över området och hann ta de här bilderna:

I den trånga skogspassagen mellan våra hus och sjön ska en trefilig Europaväg trängas in. OBS! att det är väldigt sank mark fram till skogen och lite till, det är alltså ännu smalare än det ser ut.

Rapport 8: 2012-02-28

Det har varit många olika turer i den här trafikfrågan fram till denna olycksaliga dag. Jag har besparat er mycket av det arbete vi har lagt ner på att vrida beslutet rätt. Vi har fått ett brett stöd men inte hos dem som bestämmer, därför blev resultatet detta:

Umeå kommun och Trafikverket offrar Prästsjön

Båda väljer att lägga Europavägen intill våra villor och Prästsjön. Räkna med att vi kommer att överklaga så långt det går. Beslutet är inte bara dumt för oss utan för hela Umeå eftersom det är den sämsta lösningen, både samhällsekonomiskt och miljömässigt.

Rapport 7: 2010-11-08

Trafikverkets arbete med att utreda en arbetsplan för tunnelalternativet har gjort att beslutet dragit ut på tiden. Förhoppningen är fortrfarande att verket ska välja tunneln och låta den fina Prästsjön och bebygelsen intill slippa västra vägalternativet. Senaste nytt är att beslutet kommer den 22 december. Vi är många, inte minst fåglarna i Prästsjön, som hoppas på en positiv julklapp. Håll tummarna!

Prästsjön i soluppgången en fin och stilla oktobermorgon, 8/10.

Rapport 6: 2010-04-22

Nu drar det ihop sig till slutkamp för att flytta Västra länken vid Prästsjön till det bästa alternativet - det inre tunnelalternativet. Läs mer om detta på de kämpande umedalsbornas hemsida, www.vagkampen.se

Bildrapport 5: 2009-11-22

Två nya arter, både räv och rådjur, kring Prästsjön i full novembersol.

Tre rådjur vid Vännäsvägen intill Prästsjön.

Räven kom smygande längs sjömaden.

Rapport 4: 2009-11-06

Här ska mitt debattinlägg i Västerbottens-Kuriren in, återkommer inom kort.

Rapport 3: 2009-07-06

Reportage i Västerbottens-Kuriren om vägbygget och Prästsjöns fåglar med mina bilder:

Läs reportaget och se bilderna, klicka här.

Kommentera

Rapport 2: 2009-05-14

I slutet av april 2009 beslöt Vägverket att vägen ska passera vid Prästsjön, antingen på östra eller eventuellt på den västra sidan. Ett mycket tråkigt och framför allt dåligt beslut då miljö- och trafiknyttan kommer att bli minimal. Vi som bor här och naturen kring Prästsjön får ta smällen (och kostnaden) när Vägverket och kommunen väljer den sämsta lösningen för att det är lite billigare.
Men vi som bor här kommer att kämpa emot, regeringen har sagt nej till den här sträckningen en gång tidigare och kan göra det igen. Vi har inte gett upp!

Rapport 1: 2008-07-11

I länken i bilden längst upp eller här under hittar du ett bildreportage om min hemsjö – Prästsjön. Den är en av Umeås sista slättsjöar och gillas av mängder av fåglar. Huvuddelen av bilderna är tagna under vår och försommar i år, 2008, men en del är även från 2007.
Skrattmåsar och svarthakedoppingarna ger sjön karaktär, men här finns mängder av andra arter. På sommarkvällarna jagar många dvärgmåsar med sin tärnflygt insekter över vattenytan. Deras ”gummianka”-ljud hörs tydligt, även om de drygt 100 paren skrattmås sätter igång och ”skrattar”.
Kniporna slåss om reviren i sjön, lockade av de många holkarna. Andra änder som finns här är bland annat vigg, kricka, gräsand och bläsand. Svanar och tranor rastar regelbundet vid sjön och många sena kvällar hör vi deras rop ända hem till huset – det kallar jag livskvalitet.
Storspoven häckar regelbundet, men här finns även grönbenor och glutsnäppa. Alla svalarterna jagar insekter över sjön där jag vid nästan alla fototillfällen sett bisam komma simmande förbi min sittplats.
En särskild högtid är när tranbären blommar, då färgas vitmosse- och starrmarkerna runt klarvattnet rosa. Ofta blommar tuvullen samtidigt.
Genom att de nya villaområdena på Umedalen vuxit upp har allt fler människor börjat söka sig till Prästsjön. Här finns en fin fågelsjö med torn, en fin skog med rastplatser och en lugn miljö.
Av det skälet är kommunen och Vägverkets planer på att dra en Europaled mellan sjön och villorna, ett 100 meter smalt skogsområde med mängder av häckfåglar, totalt olämpligt. Det är inte bara vi närboende som skulle känns oss lurade på ett stycke värdefull tätortsnära natur, hela staden skulle bli fattigare. Med stor säkerhet kommer många av fåglarna att flytta någon annanstans när bilarna och långtradarna får dominera miljön.
Jag hoppas att bilderna förstärker insikten om det förrödande i att lägga en väg här!
Rolf Segerstedt

Se mina bilder - klicka här!