Valrossmöten på Svalbard

Fotoexpedition sommaren 2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Copyright Rolf Segerstedt