Ögonblick

i naturen

www.rolfsegerstedt.se


Bäcken vid Norrmjöle badplats bjuder på fantastiska iskonstverk formade då lager av vatten stelnat under de kyliga marsnätterna. 21 mars.

Sista exemplaren av boken finns att beställa av mig eller på Bokus.se! 

Reportagebok om skogen >>>

”Skogslandet Sverige har blivit hyggeslandet.” Så inleder jag min bok ”Varningsrop över hyggeslandet”.

Det är en reportagebok där jag utifrån mina 30 år som skogsreporter granskat några skogsbolags naturhänsyn i praktiken.

Jag konstaterar att skogsbruket ser likadant ut överallt, det är samma storskaliga teknik och mer eller mindre kala hyggen som gäller på all mark som avverkas varje år. Det gäller även hos mindre privat-skogsägare.

Utöver reportagen innehåller boken även en text där jag beskriver utvecklingen inom skogsbruket under de senaste decennierna. Där finns både ros och ris.          

Rolf

Beställ så här:

Boken ”Varningsrop över hyggeslandet” är på drygt 70 sidor och finns hos Bokus.com Beställer du direkt av mig så kostar den 190 kronor inklusive moms. Frakt kostar 40 kronor, totalt 230 kr.

Mejla mig så åter-kommer jag till dig, skicka mail till: rolf@rolfsegerstedt.se

All rights reserved - Photo and Copyright Rolf Segerstedt 2006 - 2019.

Antal besökare t o m 2019 = 842 904. Besök 2019 = 93 558. Antal besök hittills under 2020: 29 378