Under uppbyggnad - BIBLIOTEK för bildspel på www.rolfsegerstedt.se

Här du hittar Bildreportage och Gallerier som finns på webbsidan Ögonblick i naturen

De senast inlagda gallerierna finns närmast rubrikerna. Bildspel med blandat innehåll kan finnas under flera rubriker.

DÄGGDJUR - MAMALS

# Renfajter på kalfjället 2012

# Dovhjort 2012

# Rödräv 2012

# Isbjörn - dykande 2011.

# Isbjörn - profil 2011

# Valar på Svalbard 2011

# Valrossar på Svalbard 2011

# Sälar på Svalbard 2011

# Fjällämlar och fjällrävar

# Renar - bilder på renar på fjället och från renskiljning, 2010.

# Vikare - Stora Fjäderägg, ö i Bottenviken.

# Zoo - Bilder på bland annat lodjur, varg, gråsäl, utter, räv med flera vid Lycksele djurpark.

# Fjällräv - fyra album med bilder på fjällräv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÅGLAR - BIRDS

# Bildspel Highligts 2012

# Nötkråkor i Umeå 2012

# Fågelmatning/gulsparv m m 2012

# Tallbitar i Umeå 2012

# Ormvråk i Södermanland 2012

# Småfåglar i Södermanland 2012

# Nötskrika i Södermanland 2012

# Större strandpipare m m 2012

# Tranan i sjön i Klimpfjäll 2012

# Fjällabbar med lämmel 2012

# Tättingtätt i fjällen 2012

# Dubbelspel i Klimpfjäll 2012

# Småvadare i Klimpfjäll 2012

# Hemma hos rödbenan 2012

# Dalripa i Stekenjokk 2012

# Fjallripa i Stekenjokk 2012

# Brushannar, Ammarnäs 2012

# Fjällgås m m, Ammarnäs 2012

# Dvärgmåsar i Prästsjön 2012

# Pilgrimsfalkar på umeslätten 2012

# Tur vid älven/mindre hack 2012

# Sångsvanens återkomst 2012

# Gråspett i Kalvträsk 2012

# Spillkråka i storskogen 2012

# Havsörnar i Sörmland 2012

# Kungsörn i Sörmland 2012

# Korp och andra fåglar, 2012

# Tretåig hackspett jan 2012

# Timmarna vid fågelmatningen

 

 

 

 

... more BIRDS

# Fåglar i Frankrike 2011

# Svansjön - Prästsjön 2011

# Prästsjön i höstfärger 2011

# Stekenjokk - fåglar, juni 2011

# Tre dagar i Ammarnäs, juni 2011

# Ölandsfåglar, maj 2011

# Se orrspel och parningen. 2011

# Kungsörnsporträtt mars 2011

# Lappugglor och annat knytt

# Flygande gräsänder

# Stilstudie på större hackspett

# Småfåglar vid matning, domherrar m m - mars 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... and more BIRDS

# Utflykter 2010 - innehåller bilder på bl a jaktfalk i Fulufjället och Stockholmsfåglar.

# Birds - galleri som innehåller: Prästsjön, Lappuggla, Forsärla, Jaktfalk, Lappuggla, Sångsvansparning, Fåglar på Stora Fjäderägg, Spanienfåglar, Grå häger, Järvfåglar.

# Örnar i Sverige med mera, april 2009 - galleriinnehåll: Gammal kungsörn, Ung kungsörn, Örn - Rävfajt, I gömslet hos Conny, Havsörnar, Skogsfåglar och Korpar.

# Örnar i Norge med mera, feb 2009 - galleriinnehåll: Kungsörnsfajt, Kungsörnsporträtt, Havsörn, Fåglar i Norge, I Ole Martins gömsle och Norgeresa.

# Sångsvan - våren 2009 + parning.

# Lappuggla - december 2008.

# Havs- och fjällfåglar, Varanger 08

# Prästsjön 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDSKAP - LANDSCAPE

# Höstfjäll, Stekenjokk m m 2012

# Isbildning vid havet 2012

# Tre dagar i Ammarnäs, juni 2011

# Fjällvyer, september 2011

 

RESOR - TRAVEL

# Svalbard fjärde resan 2011.

# Nice - hos Ylva hösten 2011

# Indien med familjen 2010-2011.

# Fulufjället sommaren 2010.

# Spanienfåglar hösten 2009.

# Varanger sommaren 2008.

 

ÖVRIGT

# I Arns fotspår 2012

# Blommor i fjällen 2012

# Linné-spelen 2006-2007